Skip to main content

ADD en Studie
Veel schoolcarrières van personen met ADD vertonen overeenkomsten. Na tien jaar gesprekken met veel volwassenen met ADD herken ik een aantal scenario’s.

Duidelijke structuur op de basisschool

Op de basisschool gaat het redelijk. Door de duidelijke structuur, elke week ongeveer hetzelfde, en begeleiding van één of hooguit twee leraren functioneert het kind nog wel. Al speelt onderpresteren vaak wel een rol, doordat niet wordt gezien dat het IQ van de leerling voldoet, maar het zelfstandig werktempo slecht is. Het toetsmoment laat ook niet altijd zien wat er daadwerkelijk ‘in zit’. Hierdoor worden leerlingen vaak op een te laag niveau naar de middelbare gestuurd. De cito is immers nog steeds vaak leidend in plaats van het totaalbeeld.

ADD en studie op de middelbare school

Op de middelbare school zijn er veel lokalen en wisselingen van leerkrachten en wordt er zelfstandig werken van je verwacht. Voor de één zijn die wisselingen na 50 minuten heerlijk: nieuwe prikkels, nieuwe leerkracht, wél een leuk vak het volgende uur. Voor de ander is het verwarrend: welke les hebben we nu ook alweer? O, er is uitval, dus twee tussenuren, eh, ik sta hier in mijn eentje voor een dichte deur van een lokaal – welke informatie heb ik gemist? Nog los van het feit dat de vele prikkels op zo’n dag tot vermoeidheid kunnen leiden, waardoor de lesstof niet goed wordt opgenomen.

Nu hebben we de harde werker, perfectionist en doorduwer, die koste wat het kost zich naar het diploma toewerkt. Die dwars door alles heen nachtenlang doorgaat en met chaos in het hoofd en op het bureau de eindstreep haalt. Wellicht met ouders die goedbedoeld ook nog wat druk op de ketel zetten. Jongeren met een burn-out of angsstoornis zijn een steeds groter wordend probleem.

Met de hakken over de sloot

Er zijn ook dieseltjes die maar gewoon blijven gaan in de cadans omdat het nu eenmaal moet. Deze maken geen huiswerk en leren mondjesmaat. Tijdens de lessen slaan zij net genoeg informatie op en met gezond verstand koppelen ze de informatie aan elkaar en maken ze er een logisch geheel van. Waarschijnlijk horen ze vrienden nog een beetje uit onderweg naar school om te checken of ze nog iets belangrijks missen.  En gaan dan met de hakken over de sloot met een papiertje naar een vervolgopleiding. Tijdens al deze dagen en jaren bouwt frustratie en verdriet zich op. Zowel bij ouders als bij de leerling. Onbegrip, faalangst en onverschilligheid liggen op de loer. Wanneer moet je als ouder nu ingrijpen? En wat werkt wel?

Effectief leven en leren: ADD en Studie

Tijdens de training Effectief leven & leren met ADD gaan we géén huiswerkschema’s maken. Die kun je allemaal wel vinden op het internet. Een planning maken is trouwens vaak niet eens het probleem. Je eraan houden wel. 😉

We gaan het wél hebben over de werking van het brein. Over hoe voeding, beweging en slaap invloed hebben op je concentratie. Waardoor uitstelgedrag ontstaat en hoe je dit gedrag kunt herkennen en tackelen. We kijken naar de (gevolg)schade die jongeren hebben opgelopen door de combinatie van een anders werkend brein en de omgevingsfactoren en/of eigen innerlijke overtuigingen.

Naast kennisoverdracht en interactieve werkvormen is het voor deze jongeren vaak heel fijn om met andere bijzondere breinen in gesprek te gaan. Herkenning en erkenning zorgen voor veiligheid en ontspanning. En daar willen we naartoe! Een leuker en lichter leven en gebruik maken van je gaven en talenten op een manier die bij jou en jouw brein past, zodat ADD en leven en studeren leuk wordt.

Lees het artikel van onze coach Jasper ‘ADD en twijfelen aan jezelf‘. Lees zijn verhaal over zijn schoolcarrière en de stappen die hij de afgelopen jaren heeft gezet. Er is hoop!