Skip to main content

vrouwen-ADDOngeveer 4 procent van de volwassenen in Nederland heeft ADD of ADHD. Waar tien jaar geleden ADD vooral als een ‘meisjesding’ werd gezien, hebben onderzoek en screening inmiddels duidelijk gemaakt dat ADD bij zowel vrouwen als mannen voorkomt. En steeds vaker vormt de diagnose van een kind voor een ouder aanleiding ook voor zichzelf aan de bel te trekken.

Wat ADD bij vrouwen triggert

Wat triggert ADD bij vrouwen? Bij vrouwen spelen meer en andere factoren die invloed hebben dan bij mannen. Vaak al vanuit hun kindertijd zijn ze gewend zich aan te passen en sociaal wenselijk te gedragen. Ze voelen zich anders, maar blijven hun best doen erbij te horen, wat veel energie kost en op termijn hun zelfvertrouwen kan ondermijnen. De copingstrategie kan later leiden tot verwarring. Wat wil ik eigenlijk zelf, wie ben ik zonder voortdurend rekening te houden met mijn omgeving? Vrouwen moeten in de loop der jaren steeds meer balletjes hoog houden. Partner, kinderen, werk, huishouden, sociale interacties… Later kan daar ook nog mantelzorg bij komen. Zo stapelen de thema’s waar je je aandacht bij moet houden zich op en wordt het leven steeds complexer. Lastig, zeker wanneer je ADD hebt.

Te hoge eisen stellen

In mijn praktijk ontmoet ik vaak bevlogen, creatieve vrouwen met mooie kwaliteiten. Maar ze hebben het gevoel nergens echt voor te kunnen gaan, doordat ze zichzelf hoge doelen stellen en daarbij ook oog willen blijven houden voor hun omgeving. Veel energie gaat zitten in organiseren.

ADD klachten worden niet altijd als dusdanig herkent

Hoeveel er in iemands hoofd omgaat, is niet te zien, want hyperactiviteit is een kwestie die vooral vanbinnen speelt. Vaak kun je moeite met aandacht en concentratie verbergen door je intelligentie, creativiteit en doorzettingsvermogen in te zetten. Maar dan kun je last krijgen van de gevolgen van die strategie, zoals vermoeidheid en stress. De geboorte van een kind, een wisseling van baan of een onverwachte gebeurtenis kan dan de opmaat vormen voor de ontwikkeling een depressie, angststoornis, verslaving, slaapstoornis of burn-out. Als vrouwen zich met dergelijke klachten bij hun huisarts melden, wordt de onderliggende oorzaak vaak niet opgemerkt. ADD bij vrouwen wordt hierdoor veelal niet direct herkent.

Vrouwen ADD: verwarrend

Bij zowel mannen als vrouwen met ADD is er in de hersenen onder meer een tekort aan dopamine. Informatie filteren en jezelf aan zetten tot actie wordt daardoor moeilijker. Door een continu aanwezige gedachtestroom komen mensen met ADD dromerig over en kunnen ze zich moeilijker concentreren op het moment. Tijdens een hyperfocus, waarbij een verhoogde toestroom aan dopamine vrijkomt, kunnen ze wel geconcentreerd zijn. Dat wekt soms verwarring. Kún je je niet concentreren of wil je gewoon niet aan de slag gaan? De indruk kan – onterecht – ontstaan dat je lui bent of bepaalde taken niet wilt uitvoeren.

Herken jij jezelf in dit vrouwen ADD verhaal? Ik nodig je in 2021 van harte uit voor de tweedaagse training Effectief Leven met ADD waarin ik je effectief met je anders werkend brein leer leven. Meerdere dames hebben hier al profijt bij gehad. ADD bij vrouwen hoeft namelijk niet nadelig te zijn!