Skip to main content

verschil tussen ADD en ADHDADHD en ADD zijn zeer aan elkaar verwant

In het Amerikaanse handboek voor psychische aandoeningen, DSM IV, werd in 1987 ADHD opgenomen. In de herziene versie van 2000 is ADHD als parapluterm opgenomen, ADD valt sindsdien als type ADHD hieronder. ADHD is daarmee grofweg in drie verschillende typen op te delen.

ADHD-I is het onoplettende type

Vaak wordt dit geassocieerd met de term ADD. Het voornaamste kenmerk van dit type is dat de persoon moeite heeft de aandacht bij zaken te houden. Voornamelijk zaken waar de persoon geen enorme interesse voor heeft zijn lastig om de aandacht bij te houden. Dit type wordt vaak niet, zoals bij het ‘klassieke’ ADHD-type wel vaak het geval is, in de kindertijd ontdekt. Mensen met ADD zijn vaak meer teruggetrokken en niet hyperactief waardoor het vaak pas tijdens de adolesentie of later naar voren komt.

ADHD-H is het hyperactieve en impulsieve type

Wat meer wordt geassocieerd met ADHD. ADHD wordt vaak al jong ontdekt omdat kinderen opvallend hyperactiever en impulsiever zijn dan leeftijdsgenoten en dat soms voor problemen bijvoorbeeld op school kan zorgen. Voor mensen met ADHD is het zeer lastig stil te zitten, structuur te volgen en zich aan de regels te houden omdat ze een voortdurende behoefte hebben actief te zijn en impulsieve besluiten te nemen.

ADHD-C is het gecombineerde type waarbij zowel onoplettendheid of aandachtsproblemen als hyperactiviteit en impulsiviteit aan de orde zijn. Dit is het meest voorkomende type ADHD. Personen met het gecombineerde type ADHD hebben trekjes van zowel het klassieke ADD als ADHD en zijn daarmee in meer of mindere mate impulsief, hyperactief en makkelijk afgeleid.

ADD en ADHD verschil

Het voornaamste verschil in deze indeling lijkt de mate van hyperactiviteit en hoe dat het leven van mensen met ADHD beïnvloed. Naast deze grove indeling zijn er nog een aantal verschillen te benoemen. Mensen met ADD kunnen zich zeer goed concentreren op zaken waarin ze geïnteresseerd zijn, de zogenoemde hyperfocus. Daarnaast zijn mensen met ADD vaak rustiger voor hun omgeving dan mensen met ADHD terwijl beiden een constante stroom aan gedachten ervaren. Mensen met ADHD uiten dat meer fysiek dan mensen met ADD. Daarnaast is iemand met ADD meer een dagdromer terwijl iemand met ADHD meer een doener is, meer met zijn ideeën daadwerkelijk aan de slag gaat.

Uiteraard zijn er ook voldoende overeenkomsten tussen ADHD en ADD. ADD en ADHD kenmerkt zich door snel afgeleid, vergeetachtig zijn en moeite hebben met het verwerken van (veel) informatie. Daarnaast zijn mensen met zowel ADD als ADHD vaak creatief, energiek, enthousiast en humoristisch.

Lees nog meer informatie op de site van Karin Windt.