Skip to main content

TED: ADHD is helemaal geen kwaal!

Een inspirerend filmpje van 13 minuten. Gelukkig wordt AD(H)D steeds minder beschouwd als een deficit, een stoornis die moet worden gerepareerd maar steeds meer als een andere manier van denken en doen. Moeten mensen met AD(H)D zich aanpassen aan de maatschappij of juist andersom? Denken in mogelijkheden levert winst op voor AD(H)D’ers en hun omgeving.