Tarieven

Gecertificeerde coaches

Coaching voor iedereen

Om coach-sessies voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk te houden, hebben wij voor inkomensafhankelijke tarieven gekozen. Op deze manier kunnen studenten en mensen met lage inkomens ook bij mij terecht. We vragen niet om loonstrookjes. In goed overleg stellen we het tarief vast waar jij in valt.

Netto (gezins)inkomen per maand en het bijbehorende uurtarief:

  1. Het netto gezinsinkomen is de som van het inkomen van de coachee plus het inkomen van de eventuele partner.
  2. Je ontvangt de factuur digitaal direct na de coachsessie.
  3. Er wordt niet/nauwelijks vergoed door de zorgverzekeraar. Neem hierover zelf contact op met je zorgverzekeraar.
  4. Coach-sessies die korter dan 48 uur van te voren zijn afgemeld of zijn vergeten worden voor 75% in rekening gebracht.
  5. Een coachsessie duurt ongeveer 60 minuten.
  6. Tussen de sessies door is er mailcontact mogelijk.
  7. Alle informatie die gedeeld wordt is vertrouwelijk. Een casus kan wel besproken worden met collega-coaches, daarbij worden fictieve namen gebruikt.