Samenhang tussen ADD en dyslexie

40 procent van de kinderen met AD(H)D blijkt ook dyslexie te hebben